Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - Adóügyi ügyintéző

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Adó Iroda

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóbevallások feldolgozása, adókivetések, pénzforgalom könyvelése, határozathozatal, adóhátralékok behajtása, végrehajtási cselekmények foganatosítása. Ügyviteli feladatok ellátása (iktatás, tértivevény kezelése, stb.).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű ASP adó szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz, valamint a rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns- mellékletek,90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Belezani Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 9997/2021., "adóügyi ügyintéző". Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetményalap összege: 54.000,-Ft, az illetménykiegészítés mértéke 20%.

 

 

Csatolmány(ok):