Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - Aljegyző

Tárnok Nagyközség Polgármestere

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

                                                          Tárnok Nagyközség Polgármestere

                                                              aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körében a Tárnoki Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tőrvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Tárnoki Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, legalább két éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közigazgatási szervnél szerzett vezetői , - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

önkormányzati igazgatási területen szerzett (vezetői), - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz, valamint a rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns- mellékletek,90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 10646/2021., "aljegyző". A pályázókról Tárnok Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a jegyző javaslatára dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

 

Csatolmány(ok):