Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - gazdasági és pénzügyi irodavezető

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

                                                          Tárnoki Polgármesteri Hivatal
                                                          Gazdasági és Pénzügyi Iroda

                                        gazdasági és pénzügyi irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda irányítása, koordinálása, vezetése, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, könyvelés irányítása, a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel való kapcsolattartás, pénzügyi feladatok irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

Közigazgatási szervnél szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű Kincstári szoftverek ismerete (KGR, EBR 42, ÖnegM), felhasználói szintű ASP rendszerismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz, valamint a rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns- mellékletek,90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 10935/2021., "pénzügyi vezető". Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetményalap összege: 54.000,-Ft, az illetménykiegészítés mértéke egységesen 20%.

Csatolmány(ok):