Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - Pénzügyi ügyintéző

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénzügyi számviteli ügyintéző elvégzi a Polgármesteri Hivatal kimenő és bejövő számláinak rögzítését, kontírozását. Követi a vevőkövetelések megtérülését. Előkészíti a bejövő számlákat pénzügyi teljesítésre. Elvégzi az Önkormányzat és intézményeinek banki átutalásait, kapcsolatot tart a számlavezető hitelintézettel, a pénzforgalmi szolgáltatások igénybevétele kapcsán. Ellátja az Önkormányzat elkülönített bankszámláinak könyvelését. Elvégzi az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal számlázási feladatait. Részt vesz a Pénzügyi Iroda tevékenységében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálat Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai szakképesítés,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

mérlegképes könyvelő,

Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz, valamint a rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns- mellékletek,90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 9996/2021., "pénzügyi ügyintéző". Határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetményalap összege: 54.000,-Ft, az illetménykiegészítés mértéke 20%.

Csatolmány(ok):