Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlatok - Pénzügyi Ügyintéző

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

 

                                                                             pénzügyi ügyintéző

                                                                                                                                  munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal számlázási feladatait. Nyomon követi a vevőkövetelések teljesítését, felszólító leveleket készít. Ellátja az önkormányzat alszámlái esetében a bankforgalom könyvelését. Elvégzi az önkormányzat és intézményeinek banki utalásait. Ellátja a tárgyi eszközök nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.   

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai szakképesítés,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz, valamint a rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns- mellékletek,90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5470/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 5470/2020., pénzügyi ügyintéző. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.