Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - titkársági feladatkör

Tárnoki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

                                                                                        Tárnoki Polgármesteri Hivatal
                                                                                                        Jegyzői Iroda

                                                                             titkársági feladatkör

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az iroda adminisztratív, szervezési feladatainak ellátása. Az önkormányzat rendezvényeinek szervezésében való közreműködés. Vezetői értekezletről jegyzőkönyv készítése. Ellátja a polgármester és a jegyző titkársági feladatait, az irodán a telefon, e-mailok kezelését, másolását. Ki és bejövő postázási feladatokat. A beérkező posta érkeztetésre történő előkészítése. Elkészíti havonta az irodák jelenléti íveit. Elkészíti az irodaszer igénylést. Vezeti a postakönyvet. A nemzetiségi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készítése, továbbá a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített feladatok ellátása. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda számláinak átvétele és továbbítása az iroda részére. Elvégzi az ASP iratkezelési szakrendszerben a részére beiktatott ügyek folyamatos iratkezelését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz, valamint a rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns- mellékletek,90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 06203251258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 3894/2020., titkársági feladatkör. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.

 

Csatolmány(ok):