Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK SZÁMÁRA

Felhívom a vendéglátó egységek üzemeltetőinek figyelmét arra, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-től hatályos rendelkezései alapján a vendéglátó egységeknek regisztrálniuk és adatszolgáltatást kell teljesíteniük a Nemzeti Turisztikai Adatközpontba, majd az erről szóló igazolást meg kell küldeniük a jegyzőnek.

A jegyző, mint kereskedelmi hatóság a vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, mulasztás esetén az üzemeltető bírsággal sújtható!

 

Kérjük a kereskedőket, hogy bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

A bejelentésről és adatszolgáltatásról szóló igazolást elektronikus úton, e-papír (https://epapir.gov.hu/mellékleteként csatolva kell benyújtani a jegyzőnek!

 

Ismételten felhívom továbbá a vendéglátó egységek üzemeltetőinek a figyelmét arra, hogy a 2021. január 1. napjától 2021. március 31-ig a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 31. §-a alapján a vendéglátó üzleteket üzlettípusokba kellett sorolni.

A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, amennyiben a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

Kérem tehát, hogy ezen bejelentési kötelezettségük elmulasztása esetén azonnal szíveskedjenek azt pótolni!

                                                                                                                                             Dr. Jenei-Kiss Gergely

                                                                                                                                                        jegyző