Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY Vadlúd utcai HÉSZ módosítás - fórum

Hirdetmény

Tisztelt Partnerek!

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a Vadlúd utcai csomóponttal kapcsolatosan a településrendezési eszközök módosítását rendelte el.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendeletének megfelelően véleményezésre közzé tesszük.

Az egyeztetési tervdokumentáció az alábbi címen tekinthető meg:

https://tarnok.asp.lgov.hu/sites/tarnok/files/imce/2020-04/tarnok-csomopont-targyalasos-eljaras-hesz-szt-mod-2020.04.pdf

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le, továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik.

Az észrevételeket és javaslatokat 2020. 05.09-ig tehetik meg elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu  e-mail címen.