Hírek

Elérhetőségek

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Dátum

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 69/2018. (V. 24.) számú önkormányzati határozatában döntött arról, hogy 2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.

A polgármesteri titkárság tájékoztatása alapján az ügyeleti nyitva tartást az igazgatási szünet idején is biztosítják: többek között anyakönyvi feladatok esetében, valamint mindazon ügyekben, amelyek ellátása jogszabály alapján kötelező.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Továbbiakban: Kttv.) 232.§ (3) bekezdését figyelembe véve: „232.§ (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.”

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15 §-ai szerint:

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kttv. 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Tárnoki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:

  • nyári igazgatási szünet: 2018. július 23. – 2018. augusztus 26.
  • téli igazgatási szünet: 2018. december 27-28.
Az esemény helyszíne térképen