Szociális intézmények

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

Az intézmény integrált szervezeti formában működik. Az ellátási területén élőknek biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, családsegítés), gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása), egészségügyi alapellátásokat (család- és nővédelmi gondozás, ifjúság-egészségügyi gondozás), közétkeztetést.
Az egyes szervezeti egységek szorosan együttműködnek, egy intézményvezető irányításával.