Hírek

Elérhetőségek

Adatkezelési tájékoztató - 70 év felettiek segítségnyújtása

Tájékoztatás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy a koronavírussal (Covid-19) összefüggő egészségügyi krízis kapcsán a Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a 70. életévét betöltött személyek ellátásáról történő megfelelő gondoskodás biztosítása érdekében az alábbi adatokat kezeljük.

A kezelt adatok köre:

  • Bejelentő neve
  • Bejelentő lakóhelye / tartózkodási helye
  • Bejelentő elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím)
  • A segítségre szoruló neve
  • Lakóhelye / Tartózkodási helye
  • Elérhetőségi adatai (telefonszám, email cím)

Az adatkezelés – figyelemmel a GDPR 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjára alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § a) pontjában előírtak alapján jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

A személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeljük.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken.

Adatkezelő neve:

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA / TÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Postai címe:

H-2461 TÁRNOK, DÓZSA GYÖRGY ÚT 150-152.

Email címe:

titkarsag@tarnok.hu

Telefonszáma:

+ 36 23 387 041

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

 +3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu