Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY Településfejlesztési koncepció átfogó felülvizsgálatáról

Hirdetmény

Településfejlesztési koncepció átfogó felülvizsgálatáról

Tisztelt Partnerek!

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2019. december 12-én döntött Tárnok Településfejlesztési koncepciójának valamint a Helyi Építési Szabályzatának átfogó felülvizsgálatáról és módosításáról. A Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat egyeztetési dokumentációja elkészült.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendeletének megfelelően véleményezésre közzé tesszük.

Az egyeztetési tervdokumentáció az alábbi címen tekinthető meg:

https://tarnok.asp.lgov.hu/sites/tarnok/files/imce/2020-12/tarnok-teruletfejlesztesi-koncepcio_0.pdf

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § szerint a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja, továbbá az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet.

Elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.

Az észrevételeket és javaslatokat 2020. december 22-ig tehetik meg elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu  e-mail címen.