Hírek

Elérhetőségek

Lakhatási támogatása igénylése

Tájékoztató a lakhatási támogatásról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.23.) számú rendeletének 10-11. §-ában megfogalmazottak szerint a Polgármesteri Hivatal szeptember hónapban várja azoknak a szociálisan rászoruló tárnoki lakosoknak a kérelmét, akik igénybe kívánják venni a lakhatási támogatást.

A lakhatási támogatás a fűtésre szolgáló tüzifa, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás.

A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Lakhatási támogatás annak a személynek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén ennek 200 %-át (57.000 Ft) és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona.

A kérelem formanyomtatvány innen letölthető.

A kérelem benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.