Hírek

Elérhetőségek

Összefoglaló a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv részleges módosításáról

Összefoglaló

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata a 47/2020. (VI.25.) és a 76/2020. (IX.24.) számú határozatával döntött a nagyközség Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének részleges módosításáról a 2202/17-es, a 2202/10-15-ös és a hrsz.-ú 13/47-es, 013/60- as, a 013/64-es és a 013/65-ös hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan.

A módosítás célja a ,,Sport és Pihenőpark” megvalósíthatóságára vonatkozó övezet kialakítása volt a 2202/17 hrsz-ú ingatlanon, a 2202/10-15 hrsz.-ú ingatlanokon egységes övezet kialakítás a Géza utca mentén a Hazatérők és a Szív utca között valamint a biológiai aktivitás érték pótlására a Benta-patak környezetében 13/47-es, 013/60-as, a 013/64-es és a 013/65-ös hrsz.-ú ingatlanokon.

A szükséges eljárásokat lefolytattuk, a partnerségi egyeztetés megtörtént, előzetes környezeti hatásvizsgálat szükségességét vizsgáltuk, az Állami Főépítész az eljárást lefolytatta, az Országos Főépítész a véleményét megküldte, a módosítással kapcsolatosan észrevételt nem tett.

Fentiek alapján a tervezet módosítás elfogadásra került, a módosítási dokumentumokat mellékelve közzétesszük.

A Helyi Építési Szabályzat megtalálható az alábbi hivatkozásra kattintva.

https://tarnok.asp.lgov.hu/helyi-epitesi-szabalyzat

 

 

Tárnok, 2021. 03. 10.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                                                             Pátrovits Zsolt sk.

                                                                                                                                                 főépítész